נגישות
Russian Language English Language Facebook

בודפשט

לחיפוש אירועים המשלבים ארוחת ערב ושייט בבודפשט, אנא חפשו כאן:

החל מ
עד ל
לפניך 82 תוצאות 1 2 הבא »
 • קוד האירוע: 379707
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Monday, May 21st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378615
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Monday, May 21st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379710
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Tuesday, May 22nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378618
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Tuesday, May 22nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379713
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, May 23rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378621
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, May 23rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379716
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Thursday, May 24th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378624
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, May 24th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379719
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Friday, May 25th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378627
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Friday, May 25th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379722
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Saturday, May 26th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378630
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Saturday, May 26th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379725
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Sunday, May 27th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378633
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Sunday, May 27th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379728
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Monday, May 28th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378636
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Monday, May 28th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379731
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Tuesday, May 29th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378639
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Tuesday, May 29th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379734
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, May 30th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378642
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, May 30th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379737
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Thursday, May 31st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378645
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, May 31st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379740
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Friday, June 1st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378648
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Friday, June 1st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379743
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Saturday, June 2nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378651
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Saturday, June 2nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379746
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Sunday, June 3rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378654
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Sunday, June 3rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379749
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Monday, June 4th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378657
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Monday, June 4th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379752
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Tuesday, June 5th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378660
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Tuesday, June 5th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379755
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, June 6th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378663
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, June 6th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379758
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Thursday, June 7th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378666
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, June 7th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379761
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Friday, June 8th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378669
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Friday, June 8th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379764
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Saturday, June 9th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378672
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Saturday, June 9th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379767
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Sunday, June 10th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378675
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Sunday, June 10th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379770
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Monday, June 11th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378678
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Monday, June 11th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379773
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Tuesday, June 12th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378681
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Tuesday, June 12th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379776
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, June 13th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378684
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, June 13th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 379779
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Thursday, June 14th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 378687
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, June 14th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים