נגישות
Russian Language English Language Facebook

בודפשט

לחיפוש אירועים המשלבים ארוחת ערב ושייט בבודפשט, אנא חפשו כאן:

החל מ
עד ל
לפניך 81 תוצאות 1 2 הבא »
 • קוד האירוע: 456028
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Monday, December 17th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455572
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Monday, December 17th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456031
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Tuesday, December 18th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455575
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Tuesday, December 18th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456034
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, December 19th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455578
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, December 19th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455581
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, December 20th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456040
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Friday, December 21st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455584
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Friday, December 21st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456043
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Saturday, December 22nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455587
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Saturday, December 22nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456046
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Sunday, December 23rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455590
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Sunday, December 23rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456055
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, December 26th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455599
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, December 26th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456058
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Thursday, December 27th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455602
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, December 27th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456061
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Friday, December 28th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455605
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Friday, December 28th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456064
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Saturday, December 29th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455608
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Saturday, December 29th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456067
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Sunday, December 30th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455611
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Sunday, December 30th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456073
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Tuesday, January 1st 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455617
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Tuesday, January 1st 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456076
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, January 2nd 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455620
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, January 2nd 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456079
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Thursday, January 3rd 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455623
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, January 3rd 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456082
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Friday, January 4th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455626
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Friday, January 4th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456085
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Saturday, January 5th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455629
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Saturday, January 5th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456088
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Sunday, January 6th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455632
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Sunday, January 6th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456091
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Monday, January 7th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455635
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Monday, January 7th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456094
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Tuesday, January 8th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455638
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Tuesday, January 8th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456097
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Wednesday, January 9th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455641
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Wednesday, January 9th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456100
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Thursday, January 10th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455644
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Thursday, January 10th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456103
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Friday, January 11th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455647
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Friday, January 11th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456106
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Saturday, January 12th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455650
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Saturday, January 12th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456109
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Sunday, January 13th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 455653
 • האירוע: Cruise & Dinner with Operetta and Folklore Show
 • מועד האירוע: Sunday, January 13th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 456112
 • האירוע: Dinner Cruise and Piano Battle Show
 • מועד האירוע: Monday, January 14th 2019, 19:30
 • מקום האירוע: Budapest Vigado Square, Dock 11, Budapest
למידע נוסף ורכישת כרטיסים