נגישות
Russian Language English Language Facebook

פירנצה

לחיפוש אופרות מומלצות בעיר פירנצה, אנא חפשו כאן:

החל מ
עד ל
לפניך 34 תוצאות
 • קוד האירוע: 411833
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Tuesday, May 22nd 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394791
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Tuesday, May 22nd 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443215
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet + Dinner: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, May 24th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443167
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, May 24th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411836
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Friday, May 25th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394794
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Friday, May 25th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411839
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Tuesday, May 29th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394797
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Tuesday, May 29th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411842
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 1st 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394800
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Friday, June 1st 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411845
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Tuesday, June 5th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394803
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Tuesday, June 5th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443218
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet + Dinner: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 7th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443170
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 7th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411848
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 8th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394806
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Friday, June 8th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411851
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Tuesday, June 12th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394809
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Tuesday, June 12th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443221
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet + Dinner: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 14th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443173
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 14th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411854
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 15th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394812
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Friday, June 15th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411857
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Tuesday, June 19th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394815
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Tuesday, June 19th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443224
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet + Dinner: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 21st 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443176
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 21st 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411860
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 22nd 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394818
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Friday, June 22nd 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411863
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Tuesday, June 26th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394821
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Tuesday, June 26th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443227
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet + Dinner: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 28th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 443179
 • האירוע: La Traviata Pocket Opera and Ballet: Santo Stefano al Ponte
 • מועד האירוע: Thursday, June 28th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 411866
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio with Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 29th 2018, 18:00
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394824
 • האירוע: The Three Tenors: Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio
 • מועד האירוע: Friday, June 29th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, Florence
למידע נוסף ורכישת כרטיסים