נגישות
Russian Language English Language Facebook

פראג

לכלל האירועים הנערכים בעיר פראג, אנא חפשו כאן:

החל מ
עד ל
לפניך 37 תוצאות
 • קוד האירוע: 415577
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Tuesday, May 22nd 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357238
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Wednesday, May 23rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356935
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Thursday, May 24th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357241
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Friday, May 25th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415580
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Saturday, May 26th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356938
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Saturday, May 26th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415583
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Tuesday, May 29th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357244
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Wednesday, May 30th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415586
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Thursday, May 31st 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356941
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Thursday, May 31st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415589
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Friday, June 1st 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357247
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 1st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356944
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Saturday, June 2nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415592
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Tuesday, June 5th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357250
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Wednesday, June 6th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356947
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Thursday, June 7th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357253
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 8th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415595
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Saturday, June 9th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356950
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Saturday, June 9th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357256
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Wednesday, June 13th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415598
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Thursday, June 14th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356953
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Thursday, June 14th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357259
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 15th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415601
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Saturday, June 16th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356956
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Saturday, June 16th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415604
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Tuesday, June 19th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357262
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Wednesday, June 20th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356959
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Thursday, June 21st 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415607
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Friday, June 22nd 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357265
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 22nd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356962
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Saturday, June 23rd 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415610
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Tuesday, June 26th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357268
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Wednesday, June 27th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356965
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Thursday, June 28th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 357271
 • האירוע: Jazz Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Friday, June 29th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 415613
 • האירוע: Mozart Dinner Opera in Prague
 • מועד האירוע: Saturday, June 30th 2018, 19:00
 • מקום האירוע: Grand Hotel Bohemia, Boccaccio Ballroom, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 356968
 • האירוע: Mozart Concert & Dinner
 • מועד האירוע: Saturday, June 30th 2018, 19:30
 • מקום האירוע: Grand Hotel Praha, Prague
למידע נוסף ורכישת כרטיסים