נגישות
Russian Language English Language Facebook

ונציה

לחיפוש אופרות מובחרות בעיר ונציה, אנא חפשו כאן:

החל מ
עד ל
לפניך 41 תוצאות
 • קוד האירוע: 393408
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Monday, December 17th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 393564
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Tuesday, December 18th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394035
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Wednesday, December 19th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 393717
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Thursday, December 20th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394347
 • האירוע: Musica a Palazzo: Rigoletto
 • מועד האירוע: Friday, December 21st 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 393870
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Saturday, December 22nd 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394188
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Sunday, December 23rd 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394191
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Wednesday, December 26th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 393876
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Thursday, December 27th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 394350
 • האירוע: Musica a Palazzo: Rigoletto
 • מועד האירוע: Friday, December 28th 2018, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 609043
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Sunday, December 30th 2018, 17:00
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577868
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Wednesday, January 2nd 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577241
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Thursday, January 3rd 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 578180
 • האירוע: Musica a Palazzo: Rigoletto
 • מועד האירוע: Friday, January 4th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577244
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Saturday, January 5th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577883
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Sunday, January 6th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577247
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Monday, January 7th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577250
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Tuesday, January 8th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577871
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Wednesday, January 9th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577253
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Thursday, January 10th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 578183
 • האירוע: Musica a Palazzo: Rigoletto
 • מועד האירוע: Friday, January 11th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577256
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Saturday, January 12th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577886
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Sunday, January 13th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577259
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Monday, January 14th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577262
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Tuesday, January 15th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577874
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Wednesday, January 16th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577265
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Thursday, January 17th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 578186
 • האירוע: Musica a Palazzo: Rigoletto
 • מועד האירוע: Friday, January 18th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577268
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Saturday, January 19th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577889
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Sunday, January 20th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577271
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Monday, January 21st 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577274
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Tuesday, January 22nd 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577877
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Wednesday, January 23rd 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577277
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Thursday, January 24th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 578189
 • האירוע: Musica a Palazzo: Rigoletto
 • מועד האירוע: Friday, January 25th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577280
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Saturday, January 26th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577892
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Sunday, January 27th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577283
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Monday, January 28th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577286
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Tuesday, January 29th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577880
 • האירוע: Musica a Palazzo: Il barbiere di Siviglia
 • מועד האירוע: Wednesday, January 30th 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים
 • קוד האירוע: 577289
 • האירוע: Musica a Palazzo: La Traviata
 • מועד האירוע: Thursday, January 31st 2019, 20:30
 • מקום האירוע: Palazzo Barbarigo-Minotto, Venice
למידע נוסף ורכישת כרטיסים